Poniższy tekst określa zasady korzystania ze strony internetowej dodger-tsl.pl. Zasady te obowiązują wszystkie osoby odwiedzające stronę. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się użytkownikom zapoznanie się z ich treścią zanim zaczną korzystać ze strony. Zasady korzystania ze strony są na bieżąco aktualizowane. Wprowadzane zmiany nie wpływają na bezpieczeństwo przechowywanych danych użytkowników, nie udostępniamy i nie sprzedajemy ich osobom trzecim. Jeśli nie zgadzasz się z zasadami korzystania ze strony, nie odwiedzaj więcej tego serwisu.

Zasady korzystania ze strony dodger-tsl.pl

Użytkownicy korzystający ze strony dodger-tsl.pl mają swoje prawa, ale i zobowiązania, ograniczenia. Użytkownik ma prawo do zapoznania się z treścią na stronie, korzystania z formularza kontaktowego. Treść rozumiana jest jako każda informacja na stronie, w formie tekstowej, graficznej (formularze, grafiki, logo, teksty itd.) Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych i prawdziwych danych (nazwa firmy, adres e-mail). Zabrania się przekazywania treści szkodliwych, wulgarnych, naruszających prawa osób trzecich, kopiowania, przekazywania i sprzedawania treści. Wykorzystanie treści możliwe jest tylko, gdy użytkownik otrzyma pisemną zgodę właściciela strony.

Prawa właściciela strony

Właścicielem strony z prawem autorskim do treści jest Firma DODGER TSL. Wszelkie wykorzystanie materiałów ze strony, łamiące prawa autorskie i własności intelektualnej daje właścicielowi prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Ma on także prawo do dowolnych zmian na stronie, w dowolnym terminie, bez informowania o tym kogokolwiek. Może wyłączyć stronę, określone podstrony, zastąpić je innymi, usunąć produkty, zmienić ceny lub zlikwidować promocje.

Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel serwisu nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane korzystaniem ze strony  dodger-tsl.pl. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utracone korzyści, niemożność korzystania z witryny, usług, treści.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

DODGER TSL Sp. z o.o. sp. k.
ul. Szkolna 2/2
63-100 Śrem
tel. 0048 61 666 06 73
fax 0048 61 623 17 51